Vil du spille med oss?

Korps er gøy

Sætre og Folkestad skolekorps er et lite skolekorps, men vi har det både hyggelig og morsomt sammen. Vi øver hver torsdag på Sætre barneskole, du finner oss der fra klokken 17.00 til 20.30.

Når du spille i et korps er du en del av et fellesskap som sammen fremfører musikk i alle stilarter. Du som musikant, uansett hva du spiller, hvor lenge du har spilt og hvor god du er , så er du en viktig og sentral brikke i korpset. Vi ønsker alle som vil spille velkommen til vårt korps.

Gjennom et korpsår skjer det mye. Vi holder flere konserten , deltar på ulike turer og arrangementer både her hjemme og i utlandet. 
Hvert år har vi for eksempel en tradisjon med en korpshelg i Sæby, Danmark. Det er en helg med mye musikk og gøy sammen med flere hundre andre musikanter, hit reiser alle som har spilt et år eller mer.

Når du starter i skolekorpset er det mye nytt og spennende du skal lære. Dersom du aldri har spilt et instrument eller ikke har spilt på instrumentet du velger vil du det første året være aspirant. Denne tiden bruker du på å lære deg å beherske instrumentet, lære noter, spille alene eller i gruppe når du får undervisning. Den som skal lære deg opp har god kjennskap til det instrumentet du skal spille på slik at du får all den hjelpen du trenger for å lære det som er viktig å kunne. Når det er konsert pleier aspirantene å ha egne opptreden for å vise hva de har lært og hvor flinke de har blitt. Som aspirant får du utdelt i tillegg til instrument en korpsgenser og en uniformsbukse. Dette er antrekket du skal ha når du skal være med på noe som sier at man stiller i full uniform.

Etter det første året blir du junior musikant. Da skal du begynne å venne deg til å spille mer sammen med andre og etter hvert sammen med hovedkorpset. Du er junior i 1-2 år, når du blir tatt opp i hovedkorpset avhenger litt av hvor langt du har kommet i undervisningen og hvor godt du behersker instrumentet ditt. Hele tiden vil du få hjelp av instruktøren din hvis noe er vanskelig å få til. Som junior får du være med å spille med hovedkorpset på konserter og 17. mai. Du får utdelt full uniform som består av jakke, bukse, skjorte, slips og hatt. 

Til slutt er du fullverdig medlem av hovedkorpset. Du vil være med på alle konserter, turer og er en viktig musikant for skolekorpset. Uten deg vil ikke korpset fungere. Fremdeles kan du om du ønsker får en til en undervisning med en instruktør som kan hjelpe deg med ting som kan være vanskelig å få til. Men nå er det litt mer opp til deg selv.
Som fullverdig medlem i hovedkorpset er du blitt et forbilde for nye aspiranter som starter i skolekorpset. 

For hvert år du er medlem i skolekorpset får du en sølvstjerne. Denne stjernen skal sys på uniformen din når du får denne. Etter fem år får du din første årsmedlaje. 
Søk
Driftes av Styreportalen AS