Styret

STYRET

Styret

Kåre Andre Fanuelsen
Leder
Nils Brodersen
Nestleder
Tlf:
E-post:
Elise Vollstad
Sekretær
Tlf:
E-post:
Mari Fjøsne
Regnskap og økonomi
Tlf:
E-post:
Madeleine Meissner
Styremedlem
Tlf:
E-post:
Ragnhild M Ajer
Styremedlem
Tlf:
E-post:
Elin Volden Drijfhout
Dirigent
Tlf:
E-post:
Søk
Driftes av Styreportalen AS