Om oss

OM OSS

Sætre og Folkestad skolekorps

Sætre og Folkestad skolekorps ble dannet i 2005, etter en sammenslåing av Sætre skolekorps (dannet 1956) og Folkestad skolekorps (dannet 1966).

Litt om oss

Sætre og Folkestad skolekorps er et ungt og vitalt janitsjarkorps som befinner seg på Hurumhalvøya. Vi er ca. 20 musikanter, men ønsker oss flere. Har du en liten musikkspire i magen og har lyst så bli med. 
Du trenger ikke å ha noen forhåndskunnskaper da vi gir deg full opplæring. 
Bli med og du har en hobby du kan holde på med resten av livet.

Hva er et janitsjarkorps

Janitsjarorkester eller janitsjarkorps er et musikkorps sammensatt av blåse- og slagverksinstrumenter.
Som et janitsjarkorps har vi følgende (eller ønsker oss) instrumenter i spill:
 • Fløyte
 • Klarinett
 • Saxofon
 • Valthorn
 • Althorn
 • Baryton
 • Trombone
 • Tuba
 • Trompet
 • Kornett
 • Slagverk/Perkusjon

Øvelsestider og drift

Vi øver på Sætre barneskole hver torsdag. De ulike gruppene med musikanter øver til litt forskjellige tider og vi er tilstede fra klokke 17.00 til kokken 20.30.
Hovedkorpset øver fra 17.30 til 20.30 med innlagt pause
Aspiranter og juniorer har enkelt- eller gruppeundervisning fra klokken 17.00. Her varierer tidene og du vil få tildelt eget tidspunkt for øvelse.

Korpset driftes av et styre som er satt sammen av musikanter og foresatte. Styreleder velges av Årsmøtet, som er det øverste organet, hvert år. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.
Dagens styre består av følgende personer:

 • Kåre Andre Fanuelsen - Styreleder
 • Nils Brodersen - Nestleder
 • Elise Vollstad - Sekretær
 • Mari Fjøsne - Kasserer
 • Madeleine Vollstad Meissner - Styremedlem
 • Ragnhild Marie Ajer - Styremedlem
Søk
Driftes av Styreportalen AS